Etnikai párhuzamosságok az erdélyi gazdaságban

Csata Zsombor
2019 REGIO  
Etnikai párhuzamosságok az erdélyi gazdaságban 1 E 38 CSATA ZSOMBOR REGIO 27. évf. (2019) 1. szám 37-80. A gazdaságszociológiai elemzésekben viszont a gazdaság a modern kapitalizmusban sem független a társadalmi feltételektől, és sajátosan az etnikai viszonyoktól sem, 3 a gazdasági döntésekben, interakciókban, folyamatokban lépten-nyomon felbukkan az etnikai szempont. Hasonló álláspontot képvisel az új intézményi közgazdaságtan, amely az etnicitást a szociális koordináció egyik dimenziójának
more » ... ik dimenziójának tekinti, 4 aminek a jelentősége egy olyan gazdasági környezetben növekszik meg, ahol: 1. különböznek az egyes etnikai csoportok fogyasztói és kulturális preferenciái; 2. eltérőek az egyes etnikumok társadalmi pozíciói, nagyok közöttük a társadalmi egyenlőtlenségek; 3. az együttműködés kikényszerítéséért felelős intézmények hatékonysága alacsony, ezekkel összefüggésben pedig 4. magas fokú az általános bizalmatlanság. Ilyen feltételek mellett hatékonyabb lehet a gazdasági cselekvők viselkedésének az összehangolása, ha azok etnikailag és nyelvileg homogén kapcsolatok mentén történnek. Az összehangolás javarészt az etnikai alapú "korlátozott szolidaritáson", "kikényszeríthető bizalmon", vagy valamiféle közös "értékintrojekción" alapszik 5 , melyet a társadalmi tőke egy formájának tekintenek. Ezek jelenléte és intézményesülése hozzájárulhat az együttműködés során felmerülő bizonytalanság és ezáltal a tranzakciós költségek csökkenéséhez, ami komparatív előnyt jelenthet a piac etnikailag nem integrált 3 Granovetter, Mark: Economic action and social structure: The problem of embeddedness. American Journal of Sociology, 1985. 91(3). 481-510.; Portes, Alejandro -Sensenbrenner, Julia: Embeddedness and immigration: Notes on the social determinants of economic action.
doi:10.17355/rkkpt.v27i1.244 fatcat:rqgi44gawza43co62y5grnzjey