SAFRANBOLU DA EVLİLİK ÂDETLERİ

SEHER EROL ÇALIŞKAN
2016 Journal of International Social Research  
Öz Türk toplumunda ailenin kurulması ve birlikteliğin sağlanması her zaman önemli olmuştur. Eski Türklerden günümüze kadar aile hep önemlidir ve evlilik adeta bir kutsanma olayıdır. Evlenmek, üremek, çoğalmak, boya boy, soya soy katmak önemlidir. Evlilik; kültürün öznesi olan insan hayatındaki üç önemli geçiş döneminden biri olup, en eğlenceli ve en renkli olanıdır.Topluma ait olan âdetlerin, inanışların, uygulamaların ve ritüellerin çoğu geçiş dönemlerinde ortaya çıkmaktadır.Bu âdet ve
more » ... lar özellikle de kutsal bir gözle bakılan evlilik müessesine geçişte karşımıza çıkar. Toplum, evlilik müessesesine olan sevgi, saygı, değer ve yargılarını yaptıkları eylemlerle ifade eder. Yeni kurulacak olan ailenin birliği, mutluluğu ve beraberliği için uğurlu ve mübarek sayılan her türlü ritüel gerçekleştirilir. Düğünlerde yapılan âdet ve uygulamalarının temelinde din ile birlikte Türk toplumunun bakış açışı ve dünyayı algılama şeklinin yansımaları yer alır.Çalışmamız bu bağlamda kaynak kişiler ile görüşülerek ve yazılı kaynaklarla desteklenerek Safranbolu'da evlilik âdetlerini ortaya koymaktadır. Günümüzde Safranbolu yöresine ait âdetlerin büyük bir bölümü uygulanmıyor olsa da eskiden uygulanan âdetlerin bir bölümü yörenin tepelik köylerinde karşımıza çıkmaktadır. Yörede uygulanan âdetler temelde benzer olmasına rağmen köy ve kasabalarda uygulanma şekli ve zamanı yer yer farklılık gösterebilmektedir. Çalışmamızda bu farklılıklara da değinilmiştir. Abstract Construction of familyandmeetingtogetherness is always an importantissue in Turkishsociety. All time family is importantfromOldTurkishsocietiestonowandmarriage is virtuallyblessingevent. Tomarry, reproduce, increase, growlineagetolineageandlengthtolengthareimportant. Marriage is one of themostthreeimportanttransitionperiods in human life which is subject of culture, andthemostentertainingandcolorfulone. Most of thecommonpropertytraditions, beliefs, customs, practicesandritualscover in thetransitionperiods. Thesecustomsandpracticesfacewith us especially in thetransitiontomarriageinstitutionwhich is seenblessed. Societyexpressesitslove, respect, valueandjudgementsbyitsactstomarriageinstitution. Everyritualwhich is assumed as auspicialandsacred is realizedforunity, happinessandtogetherness of familywhichwill be formednewly. Perspectiveandreflections of worldperceptionstyle of Turkishsocietyexist in thebase of thecustomsandpracticeswhicharedone in theweddingstogetherwithreligion. Inthiscontext, thisnotice put forwardmarriagecustoms in Safranbolu bymeetingreferencepeopleandsupportingwithwrittenresources. Intoday, evenmost of thecustomswhicharebelongingto Safranbolu regionare not applied, someparts of theoldcustomsfacewith us in hilliervillages of region. Eventhoughcustomswhichareapplied in regionaresimilar in base, implementationstyleand time in villagesandtowns can showthedifferentiationsfromplacetoplace. Inthisnotice, thesedifferencesaretouched.
doi:10.17719/jisr.20164317601 fatcat:7fvcvnw5n5hrpgppeluxwkqloa