Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w roku 2021

Stanislaw Chrobak, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Poland
2022 Seminare Poszukiwania naukowe  
Celowość działań grupowych i ich koordynacja to dwie podstawowe cechy każdej organizacji. "Zarządzanie organizacją można najkrócej zdefiniować jako proces określania celów (pożądanych rezultatów działania zbiorowego), pozyskiwania potrzebnych do ich realizacji zasobów, a także pobudzania, koordynowania i ukierunkowywania wysiłku członków organizacji" (Szczupaczyński, Jerzy. 2004. Edukacja a zarządzanie. Podręcznik akademicki. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora,
more » ... ). Do najważniejszych działań organizacyjnych Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego należy zaliczyć działalność Władz Towarzystwa oraz sprawy członkowskie. Walne Zebranie, które jest najwyższą władzą Towarzystwa, tradycyjnie gromadzi się podczas dorocznego Zjazdu TNFS. Sytuacja epidemiologiczna zmusiła nas do odwołania tegorocznego Zjazdu TNFS w trybie stacjonarnym, zatem Walne Zebranie oraz obrady prowadzone były w formie zdalnej w aplikacji MS Teams według następującego programu: 9.30 -otwarcie Zjazdu -ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek, Prezes TNFS; KONFERENCJA NAUKOWA: Młodzież i jej świat -refleksje nad Posynodalną Adhortacją Apostolską Ojca Świętego Franciszka Christus vivit
doi:10.21852/sem.2022.3.16 fatcat:pabaaygqpbd7bnzt7mjepmxp5u