Lärande samspel för effektivitet: En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag [book]

Annika Bergström
2014 unpublished
doi:10.3384/diss.diva-106584 fatcat:su56sxfdjjfk7ngujvdjovs4ye