NEUROPATIA OPTICĂ RETROBULBARĂ SUBACUTĂ

Marieta Dumitrache, Rodica Lascu
2013 unpublished
Cuvinte cheie: discromatopsie pe axa roşu/verde, edem al discului optic, RMN, PEV, reflex Marcus-Gun, neuropatia optică în infecţii virale, infecţii fungice, boli inflamatorii sistemice, vasculite sistemice Rezumat: Nevritele optice sunt afecţiuni neurooftalmologice de cauze multiple: demielinizantă, infecţios inflamatorie, toxică, care evoluează cu scădere AV recuperabilă la 75% din pacienţi, scotom central, tulburări de simţ cromatic pe axul roşu/verde, neuropatie optică dureroasă, asociată
more » ... reroasă, asociată la unii pacienţi cu semne neurologice reziduale. Nevritele optice afectează nervul optic în spatele laminei cribrosa de la papilă până la încrucişarea NO în chiasmă. RMN este important în diagnosticul pozitiv al SM. OCT poate fi utilă în diagnosticul pozitiv al neuropatiei optice. Riscul dezvoltării sclerozei multiple în nevrita optică subacută creşte până la 60% la 40 ani. Nevrita optică este: acută în intoxicaţia cu alcool metilic, subacută în afecţiuni demielinizante, NRB asociată cu boli infecţios inflamatorii şi vasculite sistemice, cronică în intoxicaţia alcoolo-tabagică. Abstract: Optic neuritis are neuro-ophtalmic disorders of multiple causes: demyelinating, inflammatory infectious, toxic evolving towards the decrease of visual acuity, recoverable in 75% of patients, central scotoma, impaired chromatic sense on the red/green axis, painful optic neuropathy associated in some patients with residual neurological signs. Optic neuritis affects the optic nerve behind the lamina cribrosa of the papilla until the crossing of the optic nerve in the chiasm. MRI is important in the positive diagnosis of MS. OCT may be useful in the positive diagnosis of optic neuropathy. The risk of developing multiple sclerosis in subacute optic neuritis increases up to 60% at the age of 40. Optic neuritis is: acute in methyl alcohol poisoning, subacute in demyelinating disorders, NRB associated with inflammatory and vasculitis, chronic in tobacco-alcohol intoxication.
fatcat:yw7huvz5vjgkzobcdmlifjokxa