Human Skeletal Anatomy Education by Using Team-Based Learning Method

Pelin İSMAİLOĞLU, Fatma KAHRAMAN, Mustafa AKTEKİN, Melike ŞAHİNER, Levent ALTINTAŞ
2020 Tıp Eğitimi Dünyası  
ÖZET: Giriş: Takıma dayalı öğrenme (TDÖ) yöntemi öğrenci merkezli bir aktif öğrenme yöntemidir. Kalabalık öğrenci gruplarında uygulanabilme özelliğine sahiptir. Bu yöntemde öğrenim hedeflerine ulaşma sorumluluğu öğrencidedir. Amaç: Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıfında Kas-İskelet sistemi ders kurulu içinde yer alan İskelet Sistemi Anatomisi eğitiminde TDÖ yöntemi uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı, uygulanan TDÖ yöntemi ile yürütülen anatomi dersi eğitiminin etkinliğinin
more » ... liğinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Eğitim programı birbirini takip eden ve entegre olan dört ayrı TDÖ uygulaması olarak planlandı. Tanıtım dersinde yöntem ve her bölümün öğrenim hedefleri anlatıldı.
doi:10.25282/ted.695368 fatcat:nvjeopxp5rhpbgsjrgq4yfcgp4