Leon Bykowski – emigrant ukraiński oddany sprawie bibliotekarstwa polskiego

Rostysław Kramar
2021 Acta Polono-Ruthenica  
W artykule omówiono wkład ukraińskiego księgoznawcy Leona Bykow-skiego (1895–1992) w rozwój polskiej nauki o bibliotekarstwie oraz pokazano jego zasługi w ratowaniu polskich zbiorów bibliotecznych podczas II wojny światowej. Szczególną uwagę poświęcono działalności bibliotecznej Bykowskiego w ekstremalnych warunkach powstania warszawskiego na przełomie lata i jesieni 1944 roku. Artykuł w dużej mierze jest napisany na podstawie wspomnień Bykowskiego, które były wydane po II wojnie świa-towej w
more » ... emczech Zachodnich, Wielkiej Brytanii i USA. Podkreślone zostały szczególne dokonania dyrektora warszawskiej biblioteki w ocaleniu księgozbiorów znanych emigran-tów-Ukraińców oraz ukraińskich instytucji emigracyjnych, które w okresie powstania warszawskiego narażone były na zniszczenie.
doi:10.31648/apr.6428 fatcat:2dcrambnxbap5h2psf4xf2dztq