GENERATION POTENTIAL DOMANIKOIDNYH DEPOSITS PHANEROZOIC AND PATTERNS OF DISTRIBUTION OF GLOBAL OIL RESERVES AND GAS STRATIGRAPHIC INTERVALS

S. Machulina
2012 Tektonìka ì stratigrafìâ  
С. А. Мачулина ГЕНЕРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОМАНИКОИДНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ФАНЕРОЗОЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕМИРОВЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА ПО СТРАТИГРАФИЧЕСКИМ ИНТЕРВАЛАМ Розглянуто проблему закономірностей стратиграфічного розподілу запасів нафти і газу. Наведено нові дані, що відображають зв'язок між епохами інтенсивного накопичення органічної речовини, утворенням доманікоїдних відкладів, нафтогазоматеринських товщ, запасів нафти і газу.
doi:10.30836/igs.0375-7773.2012.92522 fatcat:aiz2gfkgunfc3e256rqbwu6sgq