Urogenital Myiasis Caused by Psychoda albipennis

Mutalip Cicek, Ali Ihsan Diker, Duygu Neval Sayin Ipek, Alicem Tekin, Tuba Dal
2012 Turkish Journal of Parasitology  
Myiasis olgularına insanlarda, özellikle tropik ve subtropik bölgelerde, sıcak mevsimlerde sıklıkla rastlanmaktadır. İnsanlarda görülebilen fakültatif myiasis olgularından biri de ürogenital myiasisdir. İnsanlarda ürogenital myiasise neden olan bir sinek türü Psychoda albipennis'tir. Psychodinae alt ailesinde olan bu türün erginleri evlerde, özellikle nemli tuvalet ve banyolarda yaşarlar. Bu olguda, P. albipennis'in sebep olduğu 15 yaşındaki bir erkekte oluşan ürogenital myiasis sunuldu.
more » ... olan bu şahıs, il merkezinde ikamet etmekteydi ve üç aydan beri 5-6 adet kurtçuk düşürdüğünü bildirmiştir. Hastanın tam idrar tahlili normal olup, dışkı mikroskopisinde lökosit, eritrosit saptanmadı. İdrar kültürü yapıldı, ancak herhangi bir üreme tespit edilmedi. Larvaların mikroskop altında yapılan incelemelerinde P. albipennis'in 4. dönem larvası oldukları anlaşılmıştır. Sonuç olarak, ürogenital myiasis olgularında P. albipennis'in etken olabileceği unutulmamalıdır.
doi:10.5152/tpd.2012.13 pmid:22450924 fatcat:6owvqx5crbayjbqflsz3dcvhfa