РОЗРАХУНОК ТЯГОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІНІЙНОГО ДВИГУНА СТРІЛОЧНОГО ПЕРЕВОДУ

С Г БУРЯКОВСКИЙ, Ар С МАСЛИЙ, Б Г ЛЮБАРСКИЙ, Ан С МАСЛИЙ
2015 Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті  
1 Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба, Інститут цивільної авіації 2 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Анотація. Асинхронний двигун (АД) має переваги над іншими типами електродвигунів, тому є найпоширенішим. Розглянуто метод розрахунку механічної характеристики АД при наявності в ній ділянки з явно вираженим мінімальним моментом. Проведено аналіз роботи АД базуючись на його Г-подібній схемі заміщення. Докладно розглянуті та
more » ... януті та проаналізовані механічні характеристика АД в різних режимах роботи. Розраховано механічну характеристику АД при наявності в ній мінімального моменту. Ключові слова: асинхронний двигун, механічна характеристика, мінімальний момент, формула Клосса, тяговий електропривод, електромобіль, система керування електроприводом. Вступ Асинхронні електродвигуни (АД) є найпоширенішими серед існуючих. Це обумовлено простотою їх конструкції, високою надійністю, порівняно низькою вартістю, кращими масогабаритними показниками. АД, як і двигуни постійного струму, маючи властивість оборотності (робота і у режимі двигуна, і у генераторному режимі), можуть реалізовувати усі три відомі способи електричного гальмування: рекуперативне, противовмиканням і динамічне. Тому часто в якості основного двигуна у тяговому електроприводі електромобілів використовуються саме двигуни змінного струму (як асинхронні, такі синхронні) [1, 2] . Прикладом найвідоміших електромобілів, що використовують у якості тягових двигунів двигуни змінного струму є Tesla Model S та Tesla Model X (АД з короткозамкненим ротором); Nissan Leaf та Mitsubishi i-MiEV (синхронний двигуном (СД) з постійними магнітами) [3] . Зараз особливо широкого розповсюдження набуває асинхронний електропривод, що має векторне керування на базі сучасних статичних перетворювачів з мікропроцесорними контролерами [1, 2]. Однією з найважливіших характеристик двигуна є його механічна характеристика. Отже, базуючись на знаннях залежності моменту на валу електродвигуна від його швидкості обертання в різних режимах роботи, можна виконати якісне і ефекти-вне (з точки зору витрат енергії та технічних можливостей двигуна) керування. Аналіз публікацій Через те, що електропривод використовуєтьсяв різних галузях, застосовуються різні типи електродвигунів, наприклад, двигуни постійного струму, різноманітні асинхронні і синхронні двигуни, вентильні двигуни з постійними магнітами, реактивно-вентильні електродвигуни з самозбудженням і з незалежним збудженням, крокові двигуни тощо [4] . Але, як зазначалося вище, завдяки своїм перевагам, АД є найпоширенішими. Вони складають майже 90 % серед існуючих [5], хоча і мають гірші масогабаритні показники, ніж СД з постійними магнітами чи реактивні ВД [7]. У багатьох розробках в якості тягового електродвигуна для електромобілів, рекомендується використовувати АД [6] [7][8][9][10][11][12]. Тим паче, що при наявності сучасних систем управління, вже навіть за регулюючими властивостями АД не поступаються двигунам постійного струму. В роботі [1] представлено імітаційне дослідження нової стратегії векторного управління АД, що живиться імпульсами постійного струму. Це дослідження підтверджує дієвість такої стратегії при суттєвому спрощені схеми управління. У статті [2] авторами представлена реалізація управління так званим просторововекторним гістерезисом. Така реалізація век-Journal of Electrical Engineering, 2018. 12(4), P. 87-95.
doi:10.18664/ikszt.v0i1.51746 fatcat:tjyevx7hcbdvfdoawerp7a5jci