Realization of the semantics of personality in the poetry by Vasyl Symonenko

Nataliia Yasakova
2018 NaUKMA Research Papers Linguistics  
У статті висвітлено роль семантики персональності у вираженні ідейно-художнього змісту поетичних творів Василя Симоненка. Встановлено її участь у творенні комунікативної та змістової цілісності поезій, багатьом з яких властива певна персональна тональність або виразна домінанта. Динаміка персональності тісно пов'язана з архітектонікою ліричного тексту. Зміна особових значень нерідко слугує засобом структурування поезії, акцентування важливої думки, розгортання сюжету тощо.
doi:10.18523/2616-8502.2018.35-40 fatcat:erkvb77hlbf7ljxpdcagz6fpou