Establishing presence and status of infection with bovine diarrhoea virus in cattle herds in Central Serbia: Possibilities for control

Vladimir Kurcubic, Zoran Ilic, Radojica Djokovic, Slobodan Jevtic, Tamas Petrovic
2010 Veterinarski Glasnik  
Cilj na{eg ispitivanja je bio da utvrdimo prisustvo i status infekcije uzrokovane virusom gove|e dijareje (BVD) i identifikujemo perzistentno inficirana (PI) goveda u 4 stada (ogledne grupe): 2 sa tovnim junadima (10 i 13'ivotinja) i 2 sa mle~nim grlima sa podmlatkom starijim od 4 meseca (23 i 16'ivotinja). Dve serije uzoraka krvi su uzorkovane u intervalu od 4 nedelje (parni uzorci) od svih'ivotinja, iz svake od oglednih grupa. Odvojeni krvni serumi iz obe grupe uzoraka ispitani su indirektnom
more » ... ELISA metodom (HerdChek* BVDV Ab test kit). Dobijeni rezultati u na{em ispitivanju ukazuju na prisustvo infekcije uzrokovane virusom BVD kod oglednih'ivotinja. Uzorci krvnih seruma uzetih prvog dana ispitivanja bili su seropozitivni kod 7 oglednih'ivotinja prve grupe, kod svih (n=13) oglednih'ivotinja druge grupe, seropozitivni kod jedne i sumnjivi kod 2'ivotinje iz tre}e ogledne grupe i seropozitivni kod jedne i sumnjivi kod 3 ogledne'ivotinje iz~etvrte grupe. Uzorci krvnih seruma uzorkovani 28. dana ispitivanja bili su seropozitivni kod jedne, trinaest, dve i tri ogledne'ivotinje u prvoj, drugoj, tre}oj i~etvrtoj oglednoj grupi. Uzorci seruma grla (n=29) koja su bila utvr|ena kao seronegativna u oba ispitivanja (1. i 28. dana) ispitani su na mogu}e prisustvo antigena BVD virusa ELISA metodom (HerdChek* BVDV Ag/Serum Plus) 3
doi:10.2298/vetgl1002003k fatcat:oppt2dfup5ecvhm7p6rxpj3n24