Neužkrečiamųjų ligų katedra, Tilžės g

Vytuolis Žilaitis, Jūratė Rudejevienė, Romualdas Maruška, Algis Noreika, Genadijus Vorobjovas, Jolita Balsytė, Vytuolis Žilaitis, Jūratė Rudejevienė, Romualdas Maruška, Algis Noreika, Genadijus Vorobjovas, Jolita Balsytė
LT-47181 Kaunas; tel. (+370)   unpublished
Santrauka. Yra duomenų apie tai, kad terapija žemo intensyvumo lazeriu (TŽIL) malšina skausmą, mažina uždegimą. Darbo tikslas buvo išaiškinti, kokią įtaką TŽIL daro karvės pieno liaukos sveikatingumui. Eksperimentui atrinktos analogiškos produkcijos-5000-6000 kg-2-5 laktacijų Lietuvos juodmargės karvės, suskirstytos į 4 grupes: pirma-4 karvės iki 60 laktacijos paros, kurių pieno mėginyje rasta mikroorganizmų ir padidėjęs SLS (300 tūkst./ml), antra-8 karvės daugiau kaip 60 laktacijos parų, kurių
more » ... pieno mėginyje rasta mikroorganizmų ir padidėjęs SLS, trečia-5 kliniškai sveikos karvės, ketvirta-75 karvės, kurioms nustatytas padidėjęs SLS. Naudojome žemo intensyvumo artimojo spektro lazerio aparatą СТП-8. Tešmenį švitinome po melžimo vieną kartą per parą, septynis kartus iš eilės po vieną minutę. Mikrobiologiškai tirti 1-3 grupių pieno mėginiai, imti iš paskutinių pieno čiurkšlių prieš bandymą, iš karto po bandymo ir praėjus 21 parai. Pieno sudėties tyrimai atlikti VĮ "Pieno tyrimai" iš vidutinio pieno mėginio, paimto melžimo metu. Visų grupių karvių tyrimai atlikti pieš bandymą, po bandymo, praėjus 21, o ketvirtos grupės-papildomai 70 parų po bandymo. Visų apdorotų karvių pieno mėginiuose tuoj po gydymo pastebėjome sumažėjusį SLS. Po gydymo SLS turi tendenciją mažėti, o didžiausias efektas pastebėtas 21 parą po gydymo (p<0,01). Pirmos ir antros grupių karvių pieno mėginiuose po švitinimo sumažėjo mikroorganizmų rūšių įvairovė. Statistiškai patikimą skirtumą nustatėme šviežiapienių grupėje. Pagal mikroorganizmų rūšių įvairovės pokyčius švitinimo efektas ryškesnis po 21 paros nei tuoj po gydymo. Laktozės koncentracija prieš terapiją ir po terapijos skyrėsi nereikšmingai. Lazerio poveikio sveikoms karvėms nenustatėme. Žemo intensyvumo lazerio terapija, esant padidėjusiam SLS, karvių tešmenį veikia teigiamai. Raktažodžiai: terapija žemo intensyvumo lazeriu, pieno liauka, somatinių ląstelių skaičius, karvės. Summary. The use of low level laser therapy (LLLT) for pain and inflammation attenuation has been reported in the international literature. The aim of this study was to assess the efficacy of LLLT on udder health in cattle. For the study Lithuanian Black and White cows in their second to fifth lactation with analogous milk production (5000-6000 kg) were selected. The cows were allocated into 4 groups: (1) four cows with elevated milk somatic cell count (over 300000 c/ml) and positive bacterial testing results of milk samples, before 60 DM, (2) eight cows with elevated milk somatic cell count (over 300000 c/ml) and positive bacterial testing results of milk samples after 60 DM, (3) seven healthy cows, (4) 75 cows from 4 commercial dairy herds with elevated somatic milk cell counts (over 300000 c/ml).Were used a series infrared diode laser СТП-8 of near spectrum. The udder of the cow was irradiated once a day for one minute during one week. In all milk samples of irradiated cows, regardless of group, SCC had decreased, showing significant differences after 21 day of irradiation. After irradiation the number of a microbial colonies in cows from groups 1 and 2 had decreased, with a significant effect in the first group. The effect of laser irradiation on microbes is more precise after 21 days. A significant influence of laser irritation on the udders of healthy cows was not established. In conclusion, low level laser therapy on cows with elevated SCC positively influences udder health in cattle.
fatcat:nllonyapgbhmnglvg4bxkwjfaq