Ugoda zawarta przed mediatorem a ugoda sądowa– glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 23 września 2016 roku, sygn. I Aca 404/16

Marek Dąbrowski
2018 Roczniki Nauk Prawnych  
TEZA Różnicą między ugodą zawartą przed sądem, a zatwierdzoną przez sąd ugodą zawartą przed mediatorem jest to, że jedynie ugoda zawarta przed sądem ma moc równą aktom notarialnym 1 . STAN FAKTYCZNY W POSTĘPOWANIU KARNYM Pokrzywdzony zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony z oskarżoną, która posiadała jedynie 13,1% udziału w przedmiotowej nieruchomości. W związku z faktem, że oskarżona nie przyznała się do zawarcia umowy najmu, pobierania opłat z tego tytułu oraz
more » ... lokalem zajmowanym przez powoda, drugi ze współwłaścicieli wezwał pokrzywdzonego do zapłaty należności z tytułu zajmowania przedmiotowego lokalu bez tytułu prawnego, przez okres trzech lat. W toku postępowania karnego toczącego się przeciwko oskarżonej w sprawie o oszustwo popełnione na szkodę pokrzywdzonego, strony zawarły ugodę przed mediatorem, na mocy której oskarżona miała Mgr MAREK DĄBROWSKI -asystent w Katedrze Negocjacji i Mediacji, Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, /0000-0002-7907-0989 1 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 września 2016 r., sygn. akt I ACa 404/16, Legalis nr 1522792.
doi:10.18290/rnp.2018.28.4-12 fatcat:tpim27eio5bernqro4wbargf5q