Intramedullary Spinal Cord Metastasis from Malignant Mesenchymal Tumor: Detection with FDG-PET/CT

Müge Öner Tamam, Cüneyt Tamam, Düzgün Yıldırım, Mehmet Mülazımoğlu, Gülçin Kamalı
2015 Molecular Imaging and Radionuclide Therapy  
Intramedullary spinal cord metastasis is very rare. In this study, we present the case of a 32-year-old male patient with a 2-month history of bilateral lower extremity weakness. Initial magnetic resonance imaging of the dorsal spine showed abnormal thickening of the dorsal spinal cord at the level of the T1-2 bodies. FDG-PET/CT images revealed a hypermetabolic lesion in the spinal cord at this level. This patient had an intramedullary spinal cord metastasis, a rare form of metastatic disease,
more » ... etastatic disease, secondary to malignant mesenchymal tumor. Özet İntramedüller spinal kord metastazı çok nadirdir. Bu çalışmada, 2 aydır bilateral alt ekstremite zayıflığı olan 32 yaşındaki erkek olguyu sunduk. Yapılan Magnetik Resonans görüntülemede torakal vertebra 1-2 seviyesinde omurilikte anormal kalınlaşma görüldü. FDG-PET/BT görüntüler T1-2 seviyesinde omurilikte hipermetabolik lezyon izlendi. Bu hastada metastatik hastalığın nadir formu olan malign mezenkimal tümöre ikincil intramedüller spinal kord metastazıdır. Anahtar Kelimeler: Florodeoksiglukoz F18, pozitron-emisyon tomografisi, omurilik, metastaz, intramedüller, malign mezenkimal tümör Çıkar Çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemiştir.
doi:10.4274/mirt.46855 fatcat:zmqwt5y4rng4fbrj6qskym6v3i