NUMERICAL INVESTIGATIONS OF HEAT TRANSFER IN A TROMBE'S WALL/SKAITINIS ŠILUMOS PERDAVIMO TROMBE'S SIENOJE TYRIMAS

Halina Koczyk, Andrzej Górka
1996 Journal of Civil Engineering and Management  
Straipsnyje nagrinějama, kaip taikyti baigtinių skirtumų metodą šilumos perdavimo modeliui sukurti pastatams, kurie naudojasi pasyviaja saulės sistema, ypaě tiesiogine ar netiesiogine. Pateiktieji algoritmai bei skaičiavimo programa gali būti taikomi šiluminěs pusiausvyros elementams tirti nurodyto tipo pastatuose, be to, nustatyti ir vėdinimo efektyvumui Trombe's sienoje, pasižyminčioje savitakiu oro srautu vidinėmis tuštumomis. Straipsnyje pateikiamas Poznanės lauko klimato modelis, pagrįstas
more » ... vidutiniais metų duomenimis. Pateikti ir Poznanės klimato sąjygoms būdingi pavyzdiniai rezultatai, susiję su šiluminės pusiausvyros elementais patalpoje su pasyviąja saulės sistema. Įvertintas ir oro kaitos greitis Trombe's sienoje su savitakiu oro srautu, susidarančiu dėl tankio skirtumių.
doi:10.3846/13921525.1996.10531647 fatcat:c2sh4gtggzapbjbm6h6eqfemb4