Case Report of a Rare Disease: Kimura Disease
Nadir Bir Olgu: Kimura Hastalığı

Tuğcan Alp KIRKIZLAR, Murat ÇALAPKULU, Muhammet Rıdvan GÖMLEKSİZ, Fahir ÖZKALEMKAŞ, Vildan ÖZKOCAMAN, Rıdvan ALİ, Nükhet TÜZÜNER
2018 Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medicine  
imura hastalığı etiyolojisi net bilinmeyen, benign özellikte ve nadir rastlanan kronik inflamatuar bir hastalıktır. 1,2 Ülkemizde ve Batı'da nadir görülmekle birlikte, Asyalı erkeklerde ve genellikle baş-boyun bölgesinde daha sık gözlenmektedir. 2,3 Cilt altı dokuda kitle oluşturmayan inflamatuar kalınlaşmalar ile kendini gösterebilmektedir. Hastalığın klasik triadını periferal dokularda eozinofili, artmış serum immünglobulin E (IgE) düzeyleri ve baş-boyun bölgesinde lenfadenopatiler ile
more » ... opatiler ile birlikte görülen ağrısız subkütan kitleler oluşturmaktadır. 1,2 Cilt lezyonları kaşıntılı, kırmızıkoyu kahverengi papüller şeklinde de olabilmektedir. 4 Cilde, lenf noduna ve tükürük bezlerine sınırlı tutulum olmakla birlikte, diğer organ tutulumları sık değildir. Göz kapağı, göz, oral kavite, göğüs ve ekstremiteler de tutulabilmektedir. Böbrek tutulumu tek sistemik tutulum yeridir. 5,6 Bu çalışmada, sol üst göz kapağında lokalize şişlik şikâyeti ile yapılan biyopsisinde lenfoma şüphesi olup Kimura hastalığı tanısı alan 42 yaşındaki olgunun sunulması amaçlanmıştır.
doi:10.5336/intermed.2017-56616 fatcat:ocdgwcr25vdrhcnv2sjushj6t4