DEVELOPMENT OF COMPONENT METHODOLOGY OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN THE FIELD OF LAW ENFORCEMENT

V.V. Ievdokymov
2020 "Scientific Notes of Taurida V.I. Vernadsky University", series "Public Administration"  
д.е.н., професор, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка» РОЗВИТОК СКЛАДОВИХ МЕТОДОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В науках галузі знань «державне управління» міститься вагомий теоретичний базис та методологічний інструментарій, що формує як загальне, так і спеціальне уявлення про механізми державної політики. Практична інтерпретація методології формування
more » ... та реалізації державної політики відбувається через розробку та впровадження відповідних механізмів. Ідентифіковані завдання, визначені властивості об'єкту та предмету державної політики в сфері правоохоронної діяльності та обґрунтована структура принципів є складовими методології формування та реалізації державної політики. Вказані складові є основою формування методологічного інструментарію та його застосування на усіх етапах формування та реалізації державної політики. Взаємодія із стейкхолдерами, при формуванні державної політики, механізмів державного управління, прийняття державно-управлінських рішень є атрибутом демократичного суспільства. В статті нами було запропоновано наступні підходи до взаємодії правоохоронної системи із зацікавленими сторонами: 1) взаємодія із органами місцевого самоврядування, 2) взаємодія із органами державного управління, 3) взаємодія із контролюючими органами, 4) взаємодія із організаціями громадянського суспільства. Державна політика в будь-якій сфері суспільного життя, зокрема в сфері правоохоронної діяльності, не може не гармонізуватися із іншими видами державної політики. Це досить чітко прослідковується і в контексті взаємодії із зацікавленими сторонами, зокрема суб'єктами державного управління. Нами була розроблена модель взаємодії державних політик в контексті забезпечення правоохоронної функції держави та з'ясовано, що важливе значення при формуванні та розвитку взаємозв'язків набувають механізми державного формування та реалізації державної політики в сфері правоохоронної діяльності, зокрема: фінансовий механізм, правовий механізм, освітній механізм, інституційний механізм, інформаційний механізм. Зазначенні положення розширюють наукове значення державного управління та є основою трансформації системи правоохоронної діяльності в Україні. Ключові слова: держава, державна політика, правоохоронна діяльність, методологія формування та реалізації державної політики в сфері правоохоронної діяльності, механізми формування державної політики.
doi:10.32838/tnu-2663-6468/2020.5/19 fatcat:rkvcb2vnorhkvlncav4raqwwj4