Konkretni putovi zajedništva i solidarnosti: Dinamika i oblici svećeničkog susretanja

Ivan Tunjić
1999 Diacovensia  
Ivan Tunjid, Konkretni putovi zajedni5tva i solidarnosti, str. (37'42) I I Ivan T[njid ! I KONKRETNI PUTOVI ZAJEDNISTVA I SOLIDARNOSTI: Dinamika i oblici svedeniikog susretanja U poku5aju sagledavanja sadrZaja koji zahtijeva ova tema tlanak 6u ra5ilaniti na tri dijela: l. Uvjetovanosti koje odreduju stanje kakvo je sada. 2. Oblici zajedni5tva i solidarnosti koji Zive medu klerom na5e biskupije. 3. Preduvjeti koje po mome promi5ljanju treba ostvariti da se gradi istinsko, ne formalno
more » ... ormalno zajedniStvo. 1. Uvjetovanosti koje odreduju stanje J Svaki iovjek u svom radu uopie, a Zivotnom pozivu posebno, reflektiraprenosi tu*o{u sebe. Sto znati da sve ono Stoje wgjim rastom, zrenjem Y tnqjoj osobnosti frimio, Stoje u njega utkano, ol to htio ili ne, unosi u svoj rad, sr oju komunikaciju s ljudima, u svoje promi5ljanje. Ako se to dogada sa svakim dovjekom, sigurno da 1oj zakonitosti ni :r eCenici u svom Zivotu, posebno pastoralnom, ne mogu izbjeii.
doaj:11ad8a670ac74507b9a607f399c6c36f fatcat:qjhcjs5y3fd5dkci5bagojt44a