TEACHER EDUCATION FOR INCLUSION - THE PREMISES FOR IMPLEMENTING A NEW INITIAL TEACHER TRAINING PROGRAMME / PRIELAIDOS ĮGYVENDINTI NAUJĄ MOKYTOJŲ RENGIMO PROGRAMĄ: INKLIUZINIS UGDYMAS MOKYKLOJE

Elena Marin
2017 SPECIALUSIS UGDYMAS / SPECIAL EDUCATION  
<p><span>This paper attempts to highlight and examine the Romanian perspective regarding inclusive education by presenting some statistical data and the steps that have been made in order to make the switch from a school system lead by the segregation principle to a school system based on inclusive principles. Moreover, the attention focuses on schools' key actors, the teacher, more specifically on the initial teachers training programmes available in Romania. The starting point when it come to
more » ... the initial teacher training programmes is based on the assumption that there is an acute need for training when it comes to the implementation of an inclusive educational system in Romania. Using a qualitative approach, we aimed at presenting specialists' opinion on priority issues in policy development regarding the teacher training in the field of inclusive education, </span><span>focusing on </span><span>the premises for implementing a training system that is mandatory for every teacher in the inclusive education and on the aspects that relate to the rethinking of the teacher's training process at a national level.</span></p><p><span lang="RO"><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;"> </span></span></p><p><span lang="RO"><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;">Straipsnyje bandoma analizuoti inkliuzinio ugdymo diegimą Rumunijoje: pateikiama statistinių duomenų ir aprašoma, kokių veiksmų buvo imtasi pereinant nuo segregacijos principu pagrįstos ugdymo sistemos mokykloje prie inkliuzijos principais grindžiamos sistemos. Dėmesys kreipiamas į mokytojus ir mokytojų pirminio rengimo programas.<br />Mokytojų pirminis rengimas Rumunijoje remiasi prielaida, kad, siekiant įdiegti inkliuzinio ugdymo sistemą, tokių mokytojų rengimo poreikis yra labai didelis. Kokybiniu tyrimu buvo siekiama pateikti specialistų nuomonę dėl inkliuzinio ugdymo mokytojų rengimo politikos prioritetų, atkreipiamas dėmesys į tokių specialistų rengimo, privalomo kiekvienam inkliuzinį ugdymą taikančiam mokytojui, sistemos įdiegimo sąlygas<br />ir aspektus, susijusius su mokytojų rengimo proceso reformavimu nacionaliniu lygmeniu.</span></span></p>
doi:10.21277/se.v1i35.267 fatcat:wnflxtvjqnaopde67k7jgvmomq