Gentamisinin İndüklediği Nefrotoksisitede Ozonun Koruyucu Etkisi ve Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) Düzeyleri: Deneysel Çalışma
Protective Effect of Ozone Against Gentamicin-Induced Neprotoxicity and Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) Levels: An Experimental Study

Sefer ÜSTEBAY, Döndü Ülker ÜSTEBAY, Ömür ÖZTÜRK, Ömer ERTEKİN, Yasemen ADALI
2019 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
doi:10.9775/kvfd.2018.21097 fatcat:iwx2qo7pxjghzi7nv24y6japeq