CLINICAL STUDIES ON SULFAMETHOXAZOLE-TRIMETHOPRIM
Sulfamethoxazole-Trimethoprim合剤の臨床検討

FUSANOSUKE YAMASAKU, HAZIMU TAKEDA, YOSHIMARU USUDA, MASATOSHI NIWAYAMA, SHIRO KAWASHIMA, YASUTAMI KINOSHITA, RYO TSUCHIDA, MAKOTO WATANABE
1973 Chemotherapy  
doi:10.11250/chemotherapy1953.21.313 fatcat:h2zzc3phprgw5iamn5zn2hwbhm