Linking Emergence to the Complex Product System

Peng Wang, Bo Hu Li, Binxiu Wang, Xi Vincent Wang, Lihui Wang
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.2974865 fatcat:klfyeyqh6nb2zirnxv7ymjghoe