Powtarzalność flotacji łupka miedzionośnego w maszynce laboratoryjnej w obecności oktyloaminy

Łukasz Młynek
2017
Streszczenie Określono kinetykę flotacji łupka miedzionośnego w maszynce laboratoryjnej w obecności oktyloaminy jako spieniacza i zbieracza. Każdą flotację wykonano w przypadkowej kolejności trzy razy przy trzech stężeniach oktyloaminy. Przyjmując za wskaźnik powtarzalności wychodów flotacji względne odchylenie standardowe wyrażone w procentach, które liczy się jako odchylenie standardowe podzielone przez wartość średnią wychodu stwierdzono, że nie zależy on zbytnio od czasu flotacji, ale
more » ... flotacji, ale zależy od stężenia spieniacza i wynosił średnio 11,2% dla stężenia oktyloaminy 300 g/Mg, 16,0% dla stężenia 350g/Mg oraz 20,7% dla stężenia 400 g/Mg.
doi:10.5277/lupek1712 fatcat:uzkvzeu2bnc6bjy5balsz75pqe