Certyfikacja i ochrona jakości produktów rolno-żywnościowych

Irene Canfora
2014 Przegląd Prawa Rolnego  
Certyfikacja i ochrona jakości produktów rolno-żywnościowych / Certyfikacja produktów rolno-żywnościowych wysokiej jakości jest dynamicznie rozwijającym się zjawiskiem ekonomicznym, które stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony konsumentów poszukujących produktów o właściwościach powiązanych z procesem produkcji 1 . Jeśli ograniczy się to zagadnienie do rozważenia treści certyfikacji skierowanej na rynek docelowy (i pominie certyfikacje obowiązujące wewnątrz łańcucha dostaw), to
more » ... ostaw), to przedmiot certyfikacji dotyczy właściwości ekologicznych lub środowiskowych produktów (począwszy od produkcji ekologicznych aż po te pochodzące z rolnictwa integrowanego). W niektórych przypadkach będzie się to wyrażało pominięciem właściwości produktu (jak w przypadku produktów, które nie zawierają GMO), a w innych zaśodwołaniem do poszanowania wartości etycznych (jak np. dla produktów w ramach sprawiedliwego handlu, które potwierdzają rzeczywistą dochodowość wytwórczej działalności rolniczej wykonywanej w krajach rozwijających się oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy). Wreszcie niektóre certyfikacje odnoszą się do procedur wytwarzania środków spożywczych zgodnie z nakazami religijnymi (jak ma to miejsce w przypadku uregulowań w Wielkiej Brytanii, gdzie takie informacje umieszcza się na ______________ *Artykuł stanowi rozszerzoną wersję referatu pt. "Certificazione e tutela della qualitá dei prodotti agroalimentari" wygłoszonego na V Polsko-Włoskiej Konferencji Naukowej/ V Giornate polacco-italiane, zatytułowanej "Prawo rolne wobec współczesnych wyzwań/ Il diritto agrario di fronte alle sfide contemporanee", która odbyła się we wrześniu 2014 r. w Obrzycku k. Poznania (tłumaczenie: dr Edyta Bocian).
doi:10.14746/ppr.2014.15.2.12 fatcat:fya7hzza6bebpeb5n43a2eng3q