A method of evaluating the quality of dual-path entangled quantum microwave signal generated based on von Neumann entropy

Li Xiang, Wu De-Wei, Wang Xi, Miao Qiang, Chen Kun, Yang Chun-Yan
2016 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.65.114204 fatcat:jpvalu5sfretpapfnoh7diwe3a