POLLUTANT EMISSION TO THE ATMOSPHERE AND HIGH-TECHNOLOGY ON THE EX AMPLE OF JAWORZNO III POWER STATION IN JAWORZNO
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY A NOWOCZESNE TECHNOLOGIE, NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI JAWORZNO III W JAWORZNIE

Monika Wierzbińska, Alicja Szczotka
2013 Inżynieria Ekologiczna  
Streszczenie. W artykule przedstawiono przykładowe działania zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze spalania paliw w Elektrowni Jaworzno III w Jaworznie. Produkcja energii oparta jest tu na bazie spalania mieszanki węgla kamiennego i biomasy w stosunku 9:1, co zmniejsza zawartość siarki w gazach odlotowych. Zmniejszenie emisji pyłów, SO 2 i NO x uzyskano dzięki modernizacjom technologicznym, a mianowicie uruchomieniu instalacji odsiarczania spalin, instalacji
more » ... krego odżużlania, technologii redukcji tlenków azotu oraz instalacji podawania biomasy. Słowa kluczowe: odsiarczanie, usuwanie tlenków azotu, odżużlanie, biomasa Abstract In this paper technologies of pollution elimination from waste gases in Jaworzno Power Station III are presented. Mixture of coal and biomass (9:1) is combusted there. In waste gases there are dust and gaseous pollutants which are eliminated using high-technology filters and technologies of desulfurization, NO x elimination and deslagging. Changes in pollution quantities before and after Power Station modernization are presented on graphs.
doi:10.12912/23920629/358 fatcat:46rztappefetpc2xd6nbxfdoly