A Grubu Seyahat Acentelerinde Çalışan Turist Rehberlerinin Hizmet Kalitesi Algısına Etkisinde Restoran Atmosferinin Aracı Rolü

Ebru KEMER
2019 Social Sciences Studies Journal  
Bu araştırmanın amacı, Nevşehir ilinde bulunan A grubu seyahat acentelerinde çalışan turist rehberlerinin hizmet kalitesi algısına etkisinde restoran atmosferinin aracı rolünü belirlemektir. Nevşehir ilinde bulunan yer altı kaya restoranları kayadan oyma farklı etnik özelliklere sahiptir. Bu farklı atmosferinden dolayı araştırmada yer altı kaya restoranları uygulama için tercih edilmiştir. Araştırma verileri 2019 Ekim ve Kasım aylarında bu restoranları ziyaret eden konuklara turist rehberleri
more » ... liğinde anket uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmada hizmet kalitesi boyutları ile turist rehberlerinin hizmet kalitesi algısına katkısı ve restoran atmosferi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda pozitif yönde orta kuvvette ve yüksek kuvvette ilişkiler tespit edilmiştir. Korelasyon analizi sonucu ortaya çıkan ilişkiler doğrultusunda turist rehberlerinin hizmet kalitesine etkisinde restoran atmosferinin rolünü belirlemek amacıyla Baron ve Kenny'nin dört aşamalı aracı değişken regresyon analizi uygulanmıştır. Ayrıca, aracı etkinin anlamlılığını test etmek için Sobel testinden yararlanılmıştır. Analizler sonucunda, turist rehberlerinin hizmet kalitesine etkisinde restoran atmosferinin aracılık etkisi olduğu ancak bu etkinin kısmi bir etki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
doi:10.26449/sssj.1998 fatcat:mi57rzqsobappgtfear52lnbwm