A Case of Teratoma of the Buccal Mucosa in an Infant
乳児の口腔内にみられた奇形腫の1例

Masahiro Umeda, Tsuyoshi Hotta, Osamu Teranobu, Koichi Nakanishi, Keikichi Shimada, Yoshiyuki Funakoshi, Toyoji Hieda
1986 Shoni shikagaku zasshi. The Japanese journal of pedodontics  
doi:10.11411/jspd1963.24.4_793 fatcat:6yb4icqea5gg7dis3yfz5uvkxu