Deep removal of sulfur from real diesel by catalytic oxidation with halogen-free ionic liquid

Dan Liu, Jianzhou Gui, Yong-Ki Park, Shuang Yang, Yuhuan Gao, Xilai Peng, Zhaolin Sun
2011 Korean Journal of Chemical Engineering  
doi:10.1007/s11814-011-0135-0 fatcat:62uz5zcd5bfudc4gx3mz3sbb2m