Slovenščina v (mladinski) književnosti: na primeru romana Evalda Flisarja Mogoče nikoli (2007) [chapter]

Milena Mileva Blažić, Kasilda Bedenk
2020 Obdobja 39. Slovenščina – diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo  
doi:10.4312/obdobja.39.271-280 fatcat:pxmilmodg5gajcweuvevqdhf3u