STRATEGI PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI INDONESIA

Ayu Citra Santyaningtyas
2020 Jurnal Heritage  
Indonesia dikenal sebagai Negara yang kaya akan warisan seni dan ekspresi budaya tradisional, Ekspresi budaya tradisional yang beraneka macam tersebut terjadi kerana beraneka macamnya suku bangsa yang tinggal di Indonesia dan memiliki tingkat kreatifiti yang tinggi pada seni dan ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional adalah hasil daripada buah karya fikiran manusia baik yang dapat dipindahkan dan ditangkap oleh panca indera kita baik yang mempunyai bentuk abstrak mahupun
more » ... ud. Munculnya isu-isu mengenai ketidakadilan yang dirasakan oleh Negara berkembang terjadi kerana ekspresi budaya tradisional mereka tidak mendapatkan perlindungan dan penghormatan kepada masyarakat adat/masyarakat tradisional sebagai pemilik ekspresi budaya tradisional. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, "apakah strategi yang dilakukan bangsa indonesia dalam memberikan perlindungan pada ekspresi budaya tradisional di Indonesia?"
doi:10.35891/heritage.v8i2.1959 fatcat:hzal6oyu45bxhnkb5b7c2sxfie