A szegénység vizsgálata a közgazdaságtanban – A 2019. évi Nobel-díjasok munkássága

Klára Major
2020 Hitelintézeti szemle  
2019-ben a közgazdasági Nobel-díjat Abhijit Banerjee, Esther Duflo és Michael Kremer kapta megosztva "a szegénység elleni küzdelem terén alkalmazott kísérleti megközelítésért". Munkájuk hatására a fejlődés-gazdaságtan átalakult, szemléletében és módszertanában is megújult: mára a szegénység csökkentésére irányuló fejlesztési programok hatását jellemzően randomizált kontrollált kísérletek segítségével mérik, ami lehetővé teszi oksági hatások feltárását. Munkáikban mindvégig az emberi viselkedés
more » ... emberi viselkedés mozgatórugóit keresik annak érdekében, hogy a szegények táplálkozása, egészsége, iskoláztatása, pénzügyei stb. vonatkozásában a mélyebb megértésre alapozva hatékony fejlesztési programokat lehessen kialakítani. Journal of Economic Literature (JEL) kódok: B31, B41, O12, C93 Kulcsszavak: szegénység, fejlődés-gazdaságtan, közgazdasági Nobel-díj * A jelen kiadványban megjelenő írások a szerzők nézeteit tartalmazzák, ami nem feltétlenül egyezik a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontjával. Major Klára a Budapesti Corvinus Egyetem intézetvezető egyetemi docense. A magyar nyelvű kézirat első változata 2020. január 29-én érkezett szerkesztőségünkbe.
doi:10.25201/hsz.19.1.119131 fatcat:sst6vycmtzcd3mvubfl75bn7ba