Evaluation of chosen gait parameters in patients with the Parkinson's disease

Monika Sobolak, Przemysław Minta
2009 Physiotherapy  
Streszczenie: Celem pracy była ocena niektórych parametrów chodu osób z chorobą Parkinsona przy przechodzeniu odcinków prostych określonej trasy i slalomu. Badaniem objęto dwie grupy: grupę badawczą złożoną z 17 chorych na chorobę Parkinsona (średnia wieku 71 lat) i 17-osobową grupę kontrolną reprezentowaną przez osoby zdrowe (średnia wieku 70 lat). Badanie polegało na przejściu trasy, uwzględniającej odcinki proste i slalomu, wytyczonej wg pomysłu autorów pracy. Osoby z chorobą Parkinsona
more » ... ały gorsze parametry chodu w stosunku do osób zdrowych w analogicznym przedziale wiekowym, zwłaszcza na odcinkach slalomu. Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, parametry chodu, slalom. Abstract: The aim of the paper was to evaluate chosen gait parameters in patients with the Parkinson's disease while walking on straight sections and slalom of a chosen route. The research covered two groups: the examination group numbering 17 patients with the Parkinson's disease (average age 71 years) and the control group including 17 healthy people (average age 70 years). The examination was based on covering a route consisting of straight sections and slaloms, designed according to the idea of the authors. Patients with the Parkinson's disease achieved worse results in comparison with healthy people of similar age, especially on the slalom distances.
doi:10.2478/v10109-009-0041-8 fatcat:x4ovkrozenbv3aavk4x7qcrz6q