Free-Floating Thrombus in the Carotid Artery: Two Different Etiologies and Treatment Approaches

Çetin Kürşad Akpınar, Atilla Özcan Özdemir
2019 Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi  
Free floating thrombosis (FFT) of carotid artery (internal and/or common) is a rare condition among carotid artery diseases which can lead to acute ischemic stroke or recurrent transient ischemic attacks.FFT is a quite rare and their pathophysiology has not yet been clarified.The treatment management of FFT in the acute ischemic stroke is controversial. In this article, we presented free floating thrombi cases with two different etiological causes in which we followed two different (medical and
more » ... ferent (medical and endovascular) treatment approaches. KAROTİD ARTERDEKİ HAREKETLİ TROMBÜS: İKİ FARKLI ETİYOLOJİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI ÖZET Karotid arterdeki (internal ve/veya kommon) hareketli trombüs, karotid arter hastalıkları arasında akut iskemik inme ya da tekrarlayan geçici iskemik ataklara neden olan nadir bir durumdur.Hareketli trombüs oldukça nadirdir ve patofizyolojisi henüz aydınlatılamamıştır.Akut iskemik inmede hareketli trombüsün tedavi yönetimi tartışmalıdır.Biz bu yazıda, iki farklı etiyolojik nedeni olan ve iki farklı tedavi yaklaşımı izlediğimiz (medikal ve endovasküler) hareketli trombüs olgusu sunduk.
doi:10.5505/tbdhd.2018.73636 fatcat:6demruqkb5ce3goebb5jqamt54