ASPARAGUS L. TÜRLERİNİN TAŞIDIĞI ETKEN BİLEŞİKLER VE KULLANILIŞLARI : ACTIVE COMPOUNDS OF ASPARAGUS L. SPECIES AND THEIR ACTIVITIES

Ayşegül GÜVENÇ
1954 Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi  
ÖZET Bu derlemede Asparagus L. cinsinin değişik türlerinin taşıdığı steroidal saponozit ve sapogenoller başta olmak üzere diğer kimyasal bileşikler ile farmakolojik aktiviteleri ve halk arasında kullanılışlarına deyinilmiştir. SUMMARY In this review, the species of Asparagus L. have been evaluated regarding to the content of steroidal saponins and sapogenins as well as the other chemical compounds. The biological activities of these compounds and their usage for the treatment of various
more » ... of various diseases in folk medicine were also discussed.
doi:10.1501/eczfak_0000000313 fatcat:oxfawrkaqfhn7mk2uqvrpac2ki