Годишно собрание на СХТМ 2018 година

Зоран Здравковски
2018 Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering  
ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА СХТМ 2018 ГОДИНА (4 април 2018 год.) (Поради немање кворум, материјалите се испратени и гласањето ќе се изврши по електронски пат.) Дневен ред: 1. Годишен извештај за работа и завршна сметка за 2017 год. 2. План на активности за 2018 год.
doaj:efe46bf5cd724fe3969ba3343ac7fb6e fatcat:mkdkcnj3mngenkotq2xc754ehq