Development and Application of Hot Embossing in Polymer Processing: A Review

Jingyao Sun, College of Mechanical and Electrical Engineering, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China, Jian Zhuang, Ying Liu, Hong Xu, Jesse Horne, Evan K. Wujcik, Haichao Liu, Jong E. Ryu, Daming Wu, Zhanhu Guo, College of Mechanical and Electrical Engineering, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China (+9 others)
2019 ES Materials & Manufacturing  
doi:10.30919/esmm5f605 fatcat:jjhyw4r4nna6jc5gmmxlyr23kq