Tiroid Papiller Mikrokarsinomun Soliter Kistik Metastazı: 2 Olgunun Sunumu

Uzman Özgür Tarkan, Özgür Sürmelioğlu, Ülkü Tuncer, Ali Evlice, Aysun Uğuz, Eren Kıvılcım, Ateş, Çukurova Tıp, Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz, Patoloji Dalları
unpublished
ÖZET Genç erişkinlerde, soliter kistik lateral boyun kitlelerinin en sık sebebi brankiyal kleft kistleridir. Sık görülmese de boyun lateralindeki soliter kistik kitleler, okült tiroid karsinomların başlangıç semptomu olabilir 1. Nadir görülen bu durum birçok olguda tiroid bezindeki primer lezyonun metastatik odağı şeklinde görülürken, bazı olgularda, özellikle de tiroid bezinde primer odak gösterilemediğinde, brankiyal kist içerisindeki ektopik tiroid dokusundan kaynaklanabilirler. Bu çalışmada
more » ... okült tiroid papiller karsinom metastazına bağlı, soliter kistik lateral boyun kitlesi olan iki olgu sunuldu. Anahtar Sözcükler: tiroid, papiller karsinom, boyun metastazı
fatcat:4zpdlolppbhjnl43lunxg3olhi