Fatigue life model of solder joint under multi-physics conditions based on transfer entropy

Wei TANG, Bo JING, ZengJin SHENG, JiaXing HU
2017 Scientia Sinica Technologica  
doi:10.1360/n092016-00151 fatcat:ytki3qait5gebaxgekffrfun3i