Konsekwencje pandemii COVID-19 dla finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce [chapter]

Przemysław Pietrzak, Tomasz Woźniak
2022 Ograniczenia praw i wolności wprowadzone w Polsce w związku z epidemią COVID-19. Aspekty prawne, medyczne oraz ekonomiczne  
Konsekwencje pandemii COVID-19 dla finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce Słowa kluczowe: COVID-19, dług publiczny, fundusze celowe, metodologia unijna G lobalna pandemia COVID-19, wywołana przez wirusa SARS-CoV-2, stanowi, jak dotychczas, jedno z najbardziej doniosłych wydarzeń XXI wieku na świecie. Będąc zjawiskiem wielowymiarowym i wieloaspektowym, dotknęła ona w istotny sposób również szeroko rozumiane finanse, zarówno prywatne, jak i publiczne. Biorąc pod uwagę zastosowane
more » ... przeciwdziałania epidemii, w szczególności związane z szeregiem niezwykle kosztownych finansowo działań podjętych przez organy władzy publicznej, konieczne jest poddanie analizie konsekwencji, które to zjawisko wywołało dla polskich finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów państwowych. Umożliwić to mają zastosowane w pracy metody: formalno-dogmatyczna, historyczna oraz analizy danych statystycznych. W niniejszej pracy skutki pandemii zostaną przedstawione na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich obejmuje szeroko rozumianą problematykę długu, a więc przewidziane w prawie polskim regulacje normatywne ograniczające wzrost poziomu państwowego długu publicznego, polską i europejską metodologię obliczania długu oraz jego rzeczywisty, ekonomiczny poziom pod koniec 2021 roku. Druga płaszczyzna prezentuje specjalne rozwiązania prawne przyjęte w celu umożliwienia prowadzenia bardziej efektywnego, niż w zwykłych warunkach, zarządzania budżetem państwa. Zagadnienie to ma o tyle istotne znaczenie, iż obejmuje środki wykonywania budżetu państwa w warunkach szczególnych, porównywalnych z wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego na terytorium całego kraju. Mimo że były to środki z założenia epizodyczne, powinny zostać szerzej
doi:10.37873/oipress.37.50 fatcat:lkpp6wgv4jg5xm7yx4twq4n2fm