PREFERENCJE POLITYCZNE A WOLNOŚĆ SŁOWA

Transferu Technologii I Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego Centrum Innowacji
2012 Figshare  
"Preferencje polityczne" to pismo o profilu humanistycznym, prezentujące na swoich kartach interdyscyplinarne podejście do problematyki zachowań wyborczych, szczególnie czynników determinujących identyfikacje polityczne. Pismo jest otwarte na współpracę z różnymi ośrodkami naukowymi w kraju. Wydawcą jest Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego. Patronat nad projektem sprawuje Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.
doi:10.6084/m9.figshare.94194 fatcat:puqkcrzcljfl3df3yx4fzin5gi