Elsa Morante ve Arturo'nun Adası

KARASUBAŞI İlhan
2017 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  
Arturo'nun Adası", XX. yüzyıl edebiyatı ünlü İtalyan kadın yazar Elsa Morante'nin hayat görüşünü ve edebiyat anlayışını çocuk, kadın, erkek gözüyle birlikte kendi özyaşamsal deneyimlerinden yola çıkarak okuyucuyla paylaştığı bir yapıttır. 1935 yılında kaleme alınan "Işıkların Hırsızı", 1936 yılında yayınlanan "Gözlüklü Adam", 1937 yılında yazılan "Nine" gibi öykülerden sonra 1941 yılında yazılmış olan "Gizli Oyun", 1963 yılında Gizli Oyun adlı yapıta eklemeler yapılarak yayınlanan "Endülüs
more » ... lanan "Endülüs Şalı" ve 1974 yılında yazılan "Tarih Akıyor" adlı yapıtla birlikte ağırlıklı olarak birey ve özellikle de kadının erkek egemen toplum içerisinde karşılaştığı zorluklara ve sorunlara ustaca bir yaklaşımla değinir. Bu çalışmanın amacı romanlarında belirtilen kavramları betimsel bir yöntemle inceleyip okuyucuya sunan Elsa Morante'nin üslubuna yönelik bilgileri okuyucuya aktarmaktır. Arturo's Island written by the famous Italian woman writer of the XX. century Elsa Morante respects her life vision and literature understanding by observing everyting from the point of view of children woman and man in by using autobiogracal traces to the reader. Her work after the stories titled The Thief of lights 1935, The Glassed Man 1936, The Grandmother 1937, The Hidden Joke 1963 and The Andalusian Scarf enriched with supplementary editions and together with The History 1974 in which the common content is mainly the member of the society and the difculties especially of woman living in men dominated society. The aim of this work is the observation of Works with a descriptional manner presented by Elsa Morante to the lecturer. XX. yüzyılın önemli kadın yazarlarından biri olan Elsa Morante, 1912 yılında Roma'da beş çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Görünürde sıradan bir ailenin mensubu olan Morante, ailesi gerçekte toplum tarafından çok onaylanmayan davranışların sergilendiği bir ailedir. Öyle ki, öğretmen bir Yahudi olan annesi eşinin bilmesine rağmen bazı çocuklarına, eşinin arkadaşı ile yaşadığı ilişki sonucunda sahip olmuştur. Böylece Elsa, anne babası ve beş kardeşiyle birlikte, babasının, annesinin gölgesinde kaldığı bir ortamda büyümek zorunda kalmıştır. Altı yaşında, annesinin bir yakını olan varlıklı Maria Guerrieri Gonzaga adlı kadının yanına bir süreliğine verilir. Yaşadığı o yıllar, Birinci Dünya Savaşı'nın hüküm sürdüğü zorlu yıllarıdır ve Morante ailesi ve beş kardeşiyle birlikte yokluk içinde yaşamaya başladığından, en azından kızları Elsa'nın nispeten rahat yaşam sürebilmesi için böyle bir karar vermiştir.
doi:10.1501/dtcfder_0000001562 fatcat:fypulfzfj5hjziovypxwgsmncy