Koroner arter bypass cerrahisinde ramiprilin miyokardiyal hasar ve inflamatuvar yanıttaki etkisi üzerinde sitokin gen polimorfizmlerinin rolü

Meral Urhan Küçük, Kerem Karaca, Seyhan Şahan Fırat, Özden , Vezir, Necmiye Canacankatan, Barlas Naim Aytaçoğlu, Sema Erden, Bahar , Tunçtan, Nehir Sucu
2017 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  
doi:10.17826/cutf.323386 fatcat:nzotbr7tbrgxpa2oovil26cymu