Snabbguide till Zotero

Maria Andersson, Uppsala Universitetsbibliotek
unpublished
Med Zotero kan du enkelt samla dina referenser till böcker, artiklar m.m. och infoga källhänvisningar samt skapa litteraturlistor i MS Word eller OpenOffice / LibreOffice / NeoOffice. Välj bland fler än 8000 referensstilar (Harvard, Oxford, Chicago etc.) så formaterar Zotero alla dina referenser automatiskt. Installera och börja använda Zotero Se till att ditt ordbehandlingsprogram är avslutat innan du börjar. Gå till zotero.org och klicka på Download Now. Börja med att ladda ner själva
more » ... ner själva referenshanteringsprogrammet Zotero 5.0. En plugin till ditt ordbehandlingsprogram följer med, men du behöver ladda ner en så kallad Connector som ger dig kopplingen mellan Zotero och webbläsaren. När du installerat Zotero kan du hitta det bland dina program och klicka på det för att öppna ditt Zotero-bibliotek. Problem med Zotero-tillägget i Word/LibreOffice? Prova detta: stäng ner ditt ordbehandlingsprogram. Gå till Redigera → Inställningar → Källhänvisa → Ordbehandlare och klicka på Ominstallera tillägget Word/LibreOffice. Starta sedan om ditt ordbehandlingsprogram. Samla in referenser-några olika alternativ 1. När du har sökt fram en träfflista i en bokkatalog, databas eller sökmotor finns det en dokument-eller mappikon i din webbläsare. Dokumentikonen ser olika ut beroende på om Zotero identifierar materialet som en artikel, bok eller webbsida osv. När du klickar på dokumentikonen sparas en referens direkt i ditt Zotero-bibliotek. När du klickar på mappikonen kan du välja att spara flera referenser på en gång. OBS! Ibland följer inte all bibliografisk information automatiskt med referensen. Det kan t.ex. vara tidskriftsnummer, sidnummer eller utgivare, som du kan behöva komplettera själv. Kontrollera alltid referenserna i ditt Zotero-bibliotek och redigera om det behövs så att dina källhänvisningar och litteraturförteckningar blir korrekta! 2. Du kan lägga in referenser manuellt i ditt Zotero-bibliotek. Klicka på Ny post och välj vilken typ av material du vill lägga in. Sen är det bara att mata in alla uppgifter om författare, titel osv. 3. Du kan lägga till referenser med hjälp av ISBN, DOI eller PubMed ID. Klicka på Lägg till källa via referensnummer och mata in uppgifterna. 4. Om du har artiklar i PDF på din dator kan Zotero ibland skapa referenser av metadata som finns i PDF:erna. För att detta ska fungera måste PDF-indexering vara installerat i Zotero: Redigera → Inställningar → Sök. Dra och släpp sedan en PDF i Zotero, alternativt klicka på Ny post → Lagra kopia av fil och sök fram den PDF du vill använda. Nu sparas PDF:en i Zotero. Högerklicka på filen
fatcat:mlv7xlkj55a3bmg426sozffoy4