SÜVEYŞ VE PANAMA KANALI ÇERÇEVESİNDE KANAL İSTANBUL'UN LOJİSTİK POTANSİYELİNİN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Muhammed TURĞUT, Çağatay KONBUL
2022 IBAD Sosyal Bilimler Dergisi  
1-Araştırmacıların katkı oranı eşittir. 2-Makalenin yazarları arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır. 3-Makalemizdeki veriler kamuya açık olduğu için etik kurulu izni ve/veya yasal/özel izin alınmasını gerektiren bir durum yoktur. 4-Bu makalede araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.
doi:10.21733/ibad.1095417 fatcat:eyyoowtkofbczkewifsnyvivyu