Voor haard en land 1914-1915. Gentenaars uit de christelijke arbeidersbeweging in de grote oorlog

Erik Dekeyser
2016 Ghendtsche Tydinghen  
Een opleidingskamp te d'Auvours (Centre d'Instruction d'Infanterie n° 7) voor Belgische infanteriesoldaten bevond zich 12 km ten oosten van Le Mans. Op het einde van 1914 werd deze plaats het belangrijkste opleidingscentrum voor de infanterie van het Belgische Leger (5 à 6000 manschappen, vooral Vlamingen).
doi:10.21825/gt.v45i2.8934 fatcat:6vhzlcnikzdx7ond3ds74e4ywy