Przegląd projektów foresightu branżowego w Polsce

Urszula Glińska, Anna Kononiuk, Łukasz Nazarko
2016 Nauka i Szkolnictwo Wyższe  
Foresight, jako narzędzie antycypowania przyszłości, ma w Polsce krótką historię. Działania sprzyjające promowaniu idei foresightu zostały zainicjowane w latach 2003-2005 przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w formie Pilotażowego Programu Foresight w polu badawczym "Zdrowie i Życie". W 2006 r. rozpoczęto realizację Narodowego Programu Foresight "Polska 2020"; prowadzi się także osiem projektów regionalnych oraz dziesięć projektów branżowych. Celem artykułu jest szczegółowa prezentacja
more » ... wa prezentacja projektów branżowych typu foresight realizowanych w Polsce, pod kątem tematyki, celów, oczekiwanych rezultatów, interesariuszy, rozmieszczenia geograficznego, ram i horyzontu czasowego, a także zastosowanych metod, budżetu i źródeł finansowania. Autorzy zwracają również uwagę na specyfikę polskich projektów foresightu branżowego na tle innych państw Europy, przyjmując za kryteria wyróżniające: liczbę projektów, metodykę oraz obszary badawcze będące przedmiotem analiz.
doaj:45a5ef28937c4853872387d7b07312ed fatcat:utvkkqoekzecxlylast4h2ui5e