The similarities and differences between separatist terrorism in Northern Ireland and Spain

Svetislav Lutovac
2016 Nauka bezbednost policija  
Sažetak: Predmet analize u ovom radu jesu raznovrsne srodnosti i razlike separatističkog terorizma u Severnoj Irskoj i Španiji. Cilj rada je da se ispita osnovanost pretpostavki o istovetnosti, odnosno različitosti separatističkog terorizma na tlu Evrope, posebno u Severnoj Irskoj i Španiji kao zemljama u kojima separatistički terorizam postoji najduže i predstavlja ozbiljan društveni i politički problem. Analizom sadržaja i uporedno-istorijskim metodom u radu se utvrđuje čitav niz srodnosti
more » ... av niz srodnosti ali i razlika između separatističkog terorizma u Severnoj Irskoj i Španiji, čiji su glavni reprezentanti IRA i ETA, a naročita pažnja se obraća na one dimenzije separatistčkog terorizma u ovim sredinama koje ih pretvaraju u širi bezbednosni izazov. Autor zaključuje na osnovu uvida u recentnu građu, kao i na osnovu korišćenja adekvatnih metoda kao što su analiza sadržaja i uporedno-istorijski metod, da je separatistički terorizam u Španiji i Velikoj Britaniji ozbiljan bezbednosni izazov i za Evropu u celini, i to ne samo u pogledu trajanja ili uvećanja opasnosti od terorizma, nego i zbog mogućnosti izbijanja regionalnih konflikata, pogotovo u Španiji, te da bez obzira na razlike između pojavnih formi separatističkog terorizma u Španiji i Velikoj Britaniji oni imaju i dovoljno sličnih karakteristika na osnovu čega se može i mora iznaći zajedničko evropsko rešenje u borbi protiv njih.
doi:10.5937/nabepo21-12020 fatcat:7mxfdmjyuveubof6kfdivihsqu