Znaczenie Gdańska w planach operacyjnych Reichsheer

Jarosław Centek
2014 Europa Orientalis Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich  
Znaczenie Gdańska w planach operacyjnych Reichsheer N iemcy zdawali sobie sprawę, że opanowanie Gdańska w razie konfliktu z Rzeszą ma dla Polski duże znaczenie, dając temu wyraz choćby w prowadzonych grach wojennych 1 . Nic zatem dziwnego, że podjęto szereg kroków mających na celu zwiększenie obronności Wolnego Miasta. Oprócz wsparcia finansowego, zastanawiano się m.in. nad reorganizacją miejscowej policji 2 . Publikowany poniżej dokument ukazuje ostateczny cel wzmacniania sił Gdańska, jakim
more » ... ł Gdańska, jakim było sformowanie 10 batalionów piechoty. W ten sposób można ocenić realne możliwości obrony przed polskimi oddziałami interwencyjnymi. Cenny jest również zarys zadań operacyjnych, wyznaczonych baonom, które miały powstać na terenie Wolnego Miasta. Warto zwrócić uwagę na ich czysto defensywny i osłonowy charakter. Dokument ten jest także jednym z tych czysto militarnych źródeł 3 , które świadczą jednoznacznie o tym, że Polsko-Niemiecka Deklaracja o Nie-
doi:10.12775/eo.2013.010 fatcat:i3xi4xvtm5e6xp43ohcuj6qvim